Loading...

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

pamięć o polskim Sybirze wprowadza nas w szczególny temat numeru, jakim jest repatriacja. W przededniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodleg­łości spoglądamy w przeszłość i widzimy, że jedną z niezałatwionych dotąd spraw są krzywdy, których doznali nasi rodacy pozostawieni za wschodnią granicą. Tego morza cierpienia i śmierci cofnąć nie możemy. Spróbujmy teraz zadośćuczynić naszym rodakom w sposób jedyny możliwy, by historycznej sprawiedliwości stało się zadość – zaoferujmy im możliwość powrotu do ojczyzny! Temu służy tegoroczna nowelizacja ustawy o repatriacji i starania polskich władz, by sprowadzić do Polski repatriantów z Azji Środkowej.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” bierze czynny udział w repatriacji. Dom Polonii Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Pułtusku gościł 156 repatriantów z Kazachstanu, którzy w 2017 roku na stałe osiedlili się w Polsce. Jak wygląda obecna sytuacja potomków przesiedleńców? Co ją spowodowało? Jakie były losy ludzi na stepach Azji? W jaki sposób rząd polski pomaga Polakom na Wschodzie? – tym zagadnieniom poświęciliśmy łamy naszego biuletynu. Omawiamy ten temat dość szczegółowo z dużym naciskiem na praktykę powrotów, dzieląc się doświadczeniem wsparcia rodaków, które uzyskaliśmy dzięki pilotażowemu programowi rządowemu.

Pierwsze kroki polskich obywateli przybywających ze Wschodu pokazują, że znowelizowana ustawa o repatriacji się sprawdza. Chcemy o tym Państwa informować, dlatego razem z Polskim Radiem uruchomiliśmy kampanię społeczno-informacyjną „Wielki Powrót”. O jej szczegółach przeczytają Państwo w biuletynie, do czego gorąco zachęcam. Dodatkiem do tej kampanii są opublikowane osobiste relacje zaangażowanych w popularyzowanie tematyki repatriacji dziennikarzy radiowej „Jedynki”. Być może będzie to jedyna okazja, by podejrzeć warsztat autorów znakomitego cyklu audycji radiowych.

Przy okazji chciałbym zwrócić Państwa uwagę na odświeżoną formułę biuletynu „Wspólnota Polska”. Adresujemy go zwłaszcza do tych z Państwa, którym w dobie Internetu i uproszczonej komunikacji brakuje dłuższej i spokojnej lektury zmuszającej do zadumy, wzbogacającej i edukującej. Zapraszamy do lektury czasopisma w nowej odsłonie – opowieści o Polonii i Polakach za granicą z różnych miejsc i czasów.

Pamiętamy o tradycji, jesteśmy z niej dumni i czerpiemy z niej. Stworzyliśmy w czasopiśmie dział, który będzie Czytelnikom przypominał najważniejsze artykuły z biuletynów z lat poprzednich. Zależy nam na tym, by stały się one pomostem między współczesnością a historią. W roczniku 2017 zapraszamy Państwa na wycieczkę do miejsc młodości patrona roku marszałka Piłsudskiego oraz na Cmentarz Obrońców Lwowa.

Pamięć o przodkach jest podstawą do zachowania polskiej tożsamości na obczyźnie. Dzięki niej potomkowie Polaków w Kazachstanie do dziś kultywują polskość i czują się Polakami, a co za tym idzie – chcą wracać do ojczyzny. Naszym zadaniem jest wspieranie miłości do Polski wśród rodaków na obczyźnie, czego wyrazem jest magazyn, który trzymają Państwo w rękach.

Życzę dobrej lektury
Tomasz Różniak


POBIERZ